Blog

Sağlıkta Multidisipliner Yaklaşım

Günümüz bilim dünyasında multidisipliner yaklaşım gün geçtikçe daha popüler ve yaygın hale gelmektedir. Sağlık alanında kullanılan teknoloji ve uygulamalar; fizik, matematik, bilgisayar bilimler, elektrik elektronik vb. nice temel bilimlerden destek alarak ilerlemektedir. Sağlık alanında karşılaştığımız kompleks problemlerin ve engellerin çözümünde daha birçok temel bilim alanından destek alınmaktadır. Kompleks problemlere ve kritik önem arz edebilecek hastalıklarda teknolojik ilerleme ve gelişmelerin mümkün olabilmesi ve daha iyi çözümler üretilebilmesi adına multidisipliner yaklaşım büyük önem arz etmektedir.

Kompleks diyebileceğimiz problemler çözüme kavuşabilmesi ve daha iyi çözümler sunulabilmesi açısından her zaman daha geniş bakış açılarıyla ve farklı farklı pencerelerden bakışlarla ele alınmayı gerektiren durumlardır. Her gün insan fizyolojisi ve insan vücudunda meydana gelen işleyiş bozuklukları yani kısaca ifadesiyle hastalıklar hakkında yeni devasa verilere ve detaylara ulaşıyoruz.Günümüzün popüler kompleks problemleri her geçen gün daha yaygın hale gelmekte; kanser, alzheimer, diyabet, nöro-dejeneratif hastalıklar vb.  İlk örnek olarak kanser hastalığının teşhis aşamasında yüksek teknoloji görüntüleme yöntemleri ve çeşitli kan testleri uygulanmaktadır. Devamında, tedavi seçenekleri olarak; radyoterapi, proton terapi, kemoterapi seçenekleri vb.  süreçlerle devam etmektedir. Tüm bu aşamalar ve uygulamalar birçok farklı disiplinin ortak çalışması ve katkılarıyla gerçekleştirilebilmektedir.

Bilime katkı sağlayabilir olmak bir yönden daha zor hale gelmesinin yanı sıra bir yönden de kolaylıklar açığa çıkmaktadır. Bahsettiğimiz zorluklar; çözmek için çaba sarfettiğimiz problemlerin gün geçtikçe daha zor ve kompleks bir hale gelmesi iken diğer bir yandan bahsettiğimiz kolaylıklar ise birçok disiplinden destek alabilmek gün geçtikçe daha yaygın ve ulaşılabilir hale gelmiş olmasıdır.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *